Умови надання послуг

Умови надання послуг ARoglyph®

 

УВАГА: ЦЕЙ КОНТРАКТ МАЄ ОБОВ’ЯЗКОВУ ЮРИДИЧНУ СИЛУ. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДО ТОГО, ЯК ПОЧАТИ ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕРВІСИ, ЩО НАДАЄ AROGLYPH ЧЕРЕЗ ЦЕЙ ВЕБ-САЙТ ТА ДОДАТОК AROGLYPH. ЦЯ УГОДА РЕГУЛЮЄ ВСІ ВАШІ ВІДНОСИНИ З AROGLYPH, А ТАКОЖ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ТА ДОДАТОК AROGLYPH. ЦИМ AROGLYPH ВИМАГАЄ, ЩОБ ВИ ПОГОДИЛИСЯ З ЦИМИ УМОВАМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ. ВИ МАЄТЕ ПРАВО КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ТА ДОДАТОК AROGLYPH ЛИШЕ ЗА УМОВИ, ЩО ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УСІМА ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ, НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ТА ДОДАТОК AROGLYPH, ОЗНАЧАЄ, ЩО ВИ ПРИЙМАЄТЕ ЦІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ЦИМИ УМОВАМИ, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ЦИМ ВЕБ-САЙТОМ ТА ПОСЛУГАМИ.

ДО ЦИХ УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАЛЕЖИТЬ ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ AROGLYPH, ЩО РОЗМІЩЕНА НА ВЕБ-СТОРІНЦІ https://aroglyph.com/uk/legal#privacypolicy , ЯКА Є СКЛАДОВОЮ ЧАСТИНОЮ ЦИХ УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

Згода на умови надання послуг

Ці Умови надання послуг (далі “Угода” або “Умови надання послуг”) є угодою, що має обов’язкову юридичну силу між вами як фізичною або юридичною особою (далі “Ви” або “Користувач”), компанією ARoglyph Inc та її афілійованими особами (далі “ARoglyph”), щодо користування ARoglyph.com (далі “Веб-сайт”), мобільним додатком ARoglyph (далі “Додаток ARoglyph”) та Сервісами, що їх зазначено нижче. “ARoglyph” робить Веб-сайт, Додаток та Сервіси, включаючи весь контент, інформацію, графічні зображення, документи, текст, продукти та всі інші елементи й продукти, котрі надаються через Веб-сайт, Додаток та Сервіси ARoglyph (разом “Контент”), доступними для користування за умови вашої згоди з положеннями та умовами, викладеними у цьому документі. Використовуючи цей Веб-сайт, Додаток та Сервіси ARoglyph , ви погоджуєтеся бути зв’язаними цими Умовами надання послуг та усіма положеннями й умовами, що містяться та/або згадуються у цьому документі, а також будь-якими додатковими положеннями та умовами, наведеними на Веб-сайті.

Якщо ви НЕ згодні з усіма положеннями та умовами, що містяться у цих Умовах надання послуг, вам НЕ слід користуватися Веб-сайтом, Додатком ARoglyph або Сервісами. Якщо ви НЕ погоджуєтеся з будь-якими додатковими особливими положеннями, що застосовуються до окремого Контенту або транзакції, укладеної через Веб-сайт, Додаток ARoglyph чи Сервіси, вам НЕ слід користуватися частиною Веб-сайту, Додатку ARoglyph чи Сервісів, яка містить цей Контент або за допомогою якої ці транзакції укладаються. Також, коли ви користуєтеся будь-яким поточним або майбутнім сервісом ARoglyph чи відвідуєте Веб-сайт, або отримуєте безкоштовно або за плату продукти чи сервіси, що надаються ARoglyph, ви зазнаєте впливу керівних принципів та умов, що застосовуються до цих продуктів або сервісів.

ARoglyph може вносити поправки до цих Умов надання послуг у будь-який час після попереднього повідомлення, яке здійснено одним із наступних способів: шляхом сповіщення на головній сторінці Веб-сайту під час чи після того, як ви підключилися до вашого облікового запису користувача (як зазначено нижче) або через електронне повідомлення на адресу, вказану вами під час реєстрації облікового запису користувача. Ваша відмова надати точну чи поточну контактну інформацію на вашому обліковому записі користувача не звільняє вас від обов’язку дотримуватися цих Умов надання послуг з поправками, що робляться час від часу.

Будь ласка, регулярно переглядайте ці Умови надання послуг, щоб переконатися, що ви ознайомлені зі всіма положеннями, що регулюють користування Веб-сайтом та Сервісами. Особливі положення та умови можуть застосовуватися до Контенту, що не створено користувачем. Такі особливі положення можуть бути додатком до цих Умов надання послуг або, якщо вони несумісні з ними, будуть заміняти Умови надання послуг, але тільки в тій мірі, в який вони не сумісні з цими Умовами надання послуг.

ARoglyph залишає за собою право на внесення змін чи оновлень щодо Контенту або його формату у будь-який час без попереднього повідомлення. ARoglyph також залишає за собою право припинити або обмежити ваш доступ до Веб-сайту та Сервісів чи їх частини за будь-якої причини на свій власний розсуд.

Опис Послуг

За допомогою Додатку ARoglyph та Сервісу ви маєте можливість додавати графічні або голосові коментарі чи фото до позначок на карті. Розміщені позначки можуть побачити всі або тільки обрані вами люди за вашим бажанням. Вони мають можливість реагувати на позначки та їх авторів шляхом читання, перегляду, прослуховування, коментування, голосування за чи проти позначок та коментарів, а також шляхом поширення позначок.

Обов’язки користувача

Ви погоджуєтеся використовувати Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси тільки з метою, визначеною цими Умовами надання послуг, а також будь-яким відповідним законом, положенням або загально діючою практикою чи керівними принципами у відповідних юрисдикціях.
AROGLYPH НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАКОНІВ, ПРАВИЛ ЧИ НОРМ, ЗДІЙСНЕНИХ ВАМИ АБО ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА ВАШОЮ ВКАЗІВКОЮ. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ, ДОДАТКУ AROGLYPH ТА СЕРВІСІВ З ДОТРИМАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ЗАКОНІВ, ПРАВИЛ ТА НОРМ Є ВАШОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ..
Зокрема, ви погоджуєтесь та гарантуєте, що використовуючи Веб-сайт та Сервіси ARoglyph, ваші дії не суперечать законам, правилам та нормам (1) країни, штату чи місця вашого проживання, або (2) країни, штату чи місця знаходження та діяльності компанії ARoglyph. Це включає в себе дотримання умов встановлених обмежень на імпорт та експорт, а також інших обмежень.

Користування Веб-сайтом, Додатком ARoglyph, та Сервісом

Ви погоджуєтеся не підключатися (чи робити спроби підключення) до Додатку ARoglyph або Сервісів за допомогою будь-яких засобів, відмінних від тими, що надаються ARoglyph чи її авторизованими партнерами. Ви погоджуєтеся не підключатися (чи робити спроби підключення) до Додатку ARoglyph або Сервісів за допомогою автоматизованих засобів. Ви також погоджуєтеся не брати участь у будь-якій діяльності, що перешкоджає роботі або руйнує Веб-сайт, Додаток ARoglyph чи Сервіси (або сервери та мережі, що пов’язані з Веб-сайтом, Додатком ARoglyph чи Сервісами).

Також ви погоджуєтеся:

 • не заважати чи не перешкоджати роботі інших користувачів з Веб-сайтом, Додатком ARoglyph чи Сервісами або афілійованими чи пов’язаними сайтами;
 • не завантажувати, не розміщувати чи іншим чином не передавати через Веб-сайт, Додаток ARoglyph або Сервіси будь-які віруси чи інші шкідливі, руйнівні чи деструктивні файли;
 • не використовувати та не робити спроби використання облікового запису, паролю або системи іншого користувача чи користувачів;
 • не підключатися та не робити спроби підключення до будь-якого Контенту або Контенту користувача (як зазначено нижче), на отримання якого ви не маєте прав доступу згідно з положеннями цього документу;
 • не втручатися та не порушувати систему безпеки, або іншим чином не заподіювати шкоди Веб-сайту, Додатку ARoglyph, Сервісам, Контенту, Контенту користувача, системним ресурсам, обліковим записам, паролям, серверам чи мережам, що підключені або доступні через Веб-сайт, Додаток ARoglyph чи Сервіси, або афілійовані чи пов’язані сайти.
 • не розміщувати та не передавати навмисно або ненавмисно через Веб-сайт, Додаток ARoglyph або Сервіси будь-яку інформацію, що порушує чинне законодавство чи нормативні акти, або сприяє порушенню чинного законодавства чи нормативних актів;
 • не розміщувати та не передавати інформацію, яка є неправомірною, загрозливою, непристойною, яка ганьбить та обмовляє або є неприйнятною чи образливою у расовому, статевому, релігійному чи іншому відношенні, включаючи, зокрема, комуністичну чи нацистську символіку, таку як пентаграма (“зірка”), свастика чи будь-які інші символи, пов’язані з комуністичною або нацистською партією або будь-яке інше просування комуністичної або нацистської ідеології.

Взаємодія з іншими користувачами

Користувачі мають можливість спілкуватися один з одним через Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси. Ви несете особисту відповідальність за вашу взаємодію з іншими користувачами. Ви розумієте, що ARoglyph не розслідує передумови своїх користувачів та не намагається перевіряти їх твердження. ARoglyph не дає жодних запевнень чи гарантій щодо поведінки своїх користувачів. Однак користувачі повинні діяти відповідно до керівних принципів, викладених у цих Умовах надання послуг.

Обліковий запис користувача

Ви можете зареєструвати особистий обліковий запис (далі “Обліковий запис користувача“) в системі ARoglyph, щоб отримати доступ до повного переліку функцій, які пропонують Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси. Під час створення вашого Облікового запису користувача, ви погоджуєтеся надати точну, дійсну та повну інформацію про себе та підтримувати її в дійсному стані. ARoglyph залишає за собою право призупинити або припинити дію Облікового запису користувача, якщо підозрює, що він використовується всупереч цим Умовам надання послуг та/або містить інформацію, яка є неправдивою, неточною, недійсною чи неповною.

Коли ви створюєте свій Обліковий запис користувача, ви маєте обрати особистий пароль, що не підлягає передачі іншим особам. Облікові записи не можуть бути “спільного користування” чи використовуватися кимось ще, окрім вас. Після того, як ви прийняли ці Умови надання послуг, та реєстрацію вашого Облікового запису користувача було схвалено ARoglyph, ваш Обліковий запис буде визнано. Ви несете особисту відповідальність за будь-які та всі види діяльності, що виконуються під вашим Обліковим записом, незалежно від того, давали ви свій дозвіл на їх здійснення чи ні.

Ви також можете підключитися до Веб-сайту, Додатку ARoglyph та Сервісів, увійшовши в систему через особистий профіль у підтриманих сторонніх соціальних мережах, як-от обліковий запис у Facebook або Twitter. Діючи таким чином, ви надаєте ARoglyph право на отримання інформації вашого особистого профілю та інформації про вашу діяльність від соціальної мережі, що є третьою стороною.
Будь ласка, зауважте, що у разі вашого рішення скористатися вашим обліковим записом у соціальній мережі для підключення до Веб-сайту та/або Додатку ARoglyph, а також для користування нашими Сервісами чи взаємодії з іншим користувачем Веб-сайту, ARoglyph може отримати доступ до всіх ваших даних, пов’язаних з вашим обліковим записом у соціальні мережі, включаючи, зокрема, перелік ваших друзів, зображень, розміщених вами чи тих, де ви присутні, комерційних справ та оповідань, за котрі ви проголосували, відвіданих вами місць та інше.

Інформація, що надається вами, використовується для таких цілей, як надання дозволу на створення вашого Облікового запису користувача та профілю, що можуть використовуватися для взаємодії з іншими користувачами за допомогою Сервісу, поліпшуючи контент цього Сервісу та спілкування з вами про особливі пропозиції та нові можливості. Учатсь у такій діяльності та/або купівля будь-чого у ARoglyph є повністю добровільною.

Будь ласка, ознайомтеся з нашою політикою приватності на веб-сторінці https://aroglyph.com/uk/legal#privacypolicy, що містить інформацію про те, як ARoglyph збирає, використовує, розкриває, керує та зберігає ваші особисті ідентифікаційні дані (далі “Особисту інформацію“). Ви погоджуєтеся та розумієте, що несете відповідальність за збереження конфіденційності всіх імен користувачів, а також паролів, пов’язаних з Обліковим записом, що використовується вами для підключення до Веб-сайту, Додатку ARoglyph та Сервісів. Крім того, ви не можете користуватися Обліковим записом, що належить іншому користувачеві у будь-який час без дозволу власника цього запису. ARoglyph не відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну або пов’язану з крадіжкою чи незаконним привласненням вашого імені користувача, паролю, Контенту користувача, розголошення вашого імені користувача або паролю, чи надання вами дозволу іншій особі на використання вашого імені користувача та паролю. Однак, ви можете бути притягнуті до відповідальності за збитки, понесені ARoglyph, іншим користувачем або третьою стороною у зв’язку з привласненням та несанкціонованим використанням вашого Облікового запису. Якщо вам стало відомо про будь-яке несанкціоноване використання вашого Облікового запису користувача, будь ласка, негайно повідомте ARoglyph за адресою support@aroglyph.com.

Контент користувача

Власники Облікового запису користувача можуть завантажувати фото, дані, інформацію та інші матеріали, які будуть розміщені та доступні через Веб-сайт, Додаток та Сервіси ARoglyph (далі “Контент користувача“). Певна інформація може бути доступною для всіх користувачів, включаючи тих, хто не має Облікових записів. Сюди відноситься інформація на вашому загальнодоступному профілі облікового запису або розміщені вами фотографії, що доступні для загального перегляду (далі “Загальнодоступна інформація“). Інша інформація, до якої належать особисті зв’язки між користувачами (далі “Особиста інформація“), призначена тільки для окремих користувачів. Ви також можете отримати можливість розмістити певний Контент користувача в авторизованих сторонніх соціальних мережах, таких як Facebook чи Twitter через ваш особовий обліковий запис в цій мережі. Якщо ви обираєте розміщення Контенту користувача через обліковий запис соціальних мереж, ви дозволяєте ARoglyph отримати ваш особистий профіль та інформацію з вашої діяльності від цих мереж, як зазначено нами вище.

Відповідно до цих Умов надання послуг ваш Контент користувача може бути використано у будь-який дозволений вами спосіб. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що ARoglyph не несе жодної відповідальності у випадках, коли користувачі або треті особи отримують доступ до вашого Контенту користувача, незалежно від того, чи містить такий Контент Особисту або Загальнодоступну інформацію. Крім того, ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що Контент користувача, який ви надаєте, розміщуєте чи показуєте, буде доступним для перегляду іншими користувачами Веб-сайту, Додатку ARoglyph та Сервісів і, можливо, на сервісах та веб-сайтах третіх сторін.

ARoglyph не є власником будь-якого Контенту користувача та не контролює, не редагує і не розголошує будь-яку інформацію щодо вас або вашого Облікового запису без вашого переднього дозволу, за винятком випадків, коли такі дії відповідають даним Умовам надання послуг або політиці приватності (https://aroglyph.com/uk/legal#privacypolicy ). ARoglyph також, як показує практика, не переглядає, не перевіряє, не корегує чи не контролює будь-який Контент користувача, що розміщується, зберігається або отримується вами чи іншим користувачем Веб-сайту, Додатку ARoglyph чи Послуг. Однак, ARoglyph залишає за собою виключне право на відмовлення, видалення або вимкнення доступу до будь-якого Контенту користувача, який ARoglyph вважає незаконним чи таким, що може порушувати положення цих Умов надання послуг, незважаючи на те, що не має жодних зобов’язань робити це. Дія чи бездіяльність ARoglyph щодо регламентування контенту чи поведінки, або застосування права проти потенційного порушення цих Умов надання послуг користувачем (чи третьою стороною) не скасовує права ARoglyph на впровадження або невпровадження регулятивних чи примусових заходів щодо наступного або подібного контенту, поведінки чи потенційного порушення Умов надання послуг.

ARoglyph не контролює, не відповідає та не дає жодних запевнень щодо будь-якого Контенту користувача. Ви несете особисту відповідальність за доступ до будь-якого Контенту користувача, його використання та/або покладання на нього. Ви маєте здійснювати необхідне, відповідне, обачливе або розсудливе розслідування, розпитування, дослідження та належну перевірку будь-якого Контенту користувача. Ви зобов’язані дізнатися про наявність ліцензії на Контент користувача перед тим, як почати його використовувати у будь-який спосіб, а також переконатися в тому, що використання такого Контенту не суперечить відповідному законодавству, вимогам до ліцензування та не порушує прав власності третіх сторін. Ви також несете відповідальність за будь-який контент, що розміщуєте або передаєте, включаючи всю інформацію, розміщену або передану вами через ваш Обліковий запис користувача або з його використанням.

Хоча ви залишаєте за собою права на Контент користувача, який передаєте, розміщуєте або демонструєте на Веб-сайті та Сервісах чи шляхом їх використання, здійснюючи передачу, розміщення або демонстрацію Контенту користувача на Веб-сайті та Сервісах чи шляхом їх використання, ви надаєте ARoglyph неексклюзивну з правом субліцензування ліцензію без сплати роялті на використання, копіювання, відтворення, обробку, адаптування, модифікацію, оприлюднення, передачу, відображення та поширення Контенту користувача усіма без винятку засобами чи способами розповсюдження. Ця ліцензія дозволяє ARoglyph передавати Контент користувача третім сторонам для публікації, транслювання чи розповсюдження без будь-якої компенсації для вас. Крім того, у разі необхідності ARoglyph може змінювати або адаптувати ваш контент за власним розсудом. До Контенту, що заборонено використовувати на Веб-сайті, Додатку ARoglyph та Сервісах слід вважати наступне без виключення: (1) незаконний контент; (2) контент, пов’язаний зі створенням, рекламуванням, розповсюдженням або отриманням незаконних товарів чи послуг; (3) контент образливого змісту (який включає зокрема наклепницьку, загрозливу чи порнографічну інформацію); (4) контент, що розголошує особисту інформацію іншої особи, конфіденційні чи службові дані; (5) шахрайський контент; (6) контент, що зашкоджує роботі системи, а саме: шкідливі програми чи шпигунське програмне забезпечення; а також (7) контент, що пропонує, сприяє, поширює або містить посилання на небажані продукти чи послуги.

Контент, що використовується ARoglyph з метою реклами

Час від часу ARoglyph може створювати партнерські стосунки зі сторонніми провайдерами послуг, котрі можуть використовувати Контент користувача у комерційних, фінансових чи інших пов’язаних з ними цілях в рамках Веб-сайту, Додатку ARoglyph чи Сервісів (таке використання визначається як “Рекламний контент“). Якщо ваш Контент користувача (включно із іменем, іменем користувача, зображенням профілю, змістом, фотографією тощо) використовується на Веб-сайті або на Додатку ARoglyph з метою реклами, ARoglyph повідомить вас про це та надасть можливість “відмовитися” від його використання у такий спосіб. Ви також можете запобігти будь-якому використанню у майбутньому вашого Контенту з метою реклами в рамках Веб-сайту чи Додатку ARoglyph. Якщо вам не виповнилося вісімнадцять (18) років чи ви не досягли повноліття за будь-яким іншим законом, ви підтверджуєте, що принаймні один з ваших батьків або офіційних опікунів за законом також погоджуються з положеннями цього розділу (а також з використанням вашого імені, імені користувача, зображення профілю, змісту, фотографії тощо) від вашого імені. Батьки чи офіційні опікуни неповнолітніх дітей, чий Контент користувача з’являється в Рекламному контенті ARoglyph, можуть обрати “відмову” від такого використання цього Контенту та запобігти будь-якому подальшому використанню Контенту неповнолітньою дитиною у такий спосіб. Якщо ви не знаєте, чи використовується ваш Контент користувача у рамках рекламних матеріалів ARoglyph та бажаєте дізнатися про це, будь ласка ,зв’яжіться з нами на цієї сторінці https://help.aroglyph.com/ . ARoglyph може знадобитися перевірити ваші ідентифікаційні дані, перш ніж відповісти на будь-які запити, тому просимо вас бути готовими надати певну інформацію, таку як ваше ім’я користувача, пароль чи інші дані за запитом ARoglyph.

Регулювання спілкування з користувачами

Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси дозволяють вам спілкуватися з іншими користувачами. Треба бути обачливим, розголошуючи будь-яку інформацію в такий спосіб, оскільки ці дані можуть отримати треті особи. Використання особистих даних та згода на використання нами цієї інформації є предметом регулювання Політикою приватності ARoglyph.

ARoglyph залишає за собою право вносити зміни та/або видаляти будь-яке повідомлення, надіслане користувачами за своїм власним розсудом у будь-який час та з будь-якої причини, включаючи без винятку такі матеріали, які на думку ARoglyph:

 • можуть дискредитувати, наводити наклеп, втручатися в приватне життя або мати непристойний, порнографічний, образливий чи загрозливий характер;
 • можуть порушувати права інтелектуальної власності або інші права будь-якої юридичної чи фізичної особи;
 • можуть порушувати будь-яке відповідне законодавство або захищають незаконну діяльність;
 • пропагують або іншим чином вимагають кошти чи нав’язують товари, послуги, рекламодавців або спонсорів, чи в інший спосіб залучають до участі у комерційній діяльності;
 • втручаються у нормальний хід спілкування чи діють у інший спосіб, який впливає на здатність інших осіб брати участь в живій діяльності через Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси;
 • містять програми, в яких можуть бути віруси, віруси-хробаки, шкідливі програми на кшталт “троянського коня” або інші комп’ютерні коди, файли чи програми, розроблені для втручання, руйнування або обмеження функціональності будь-якого програмного та апаратного забезпечення чи телекомунікації;
 • порушують будь-які принципи та норми, встановлені щодо користування даним Веб-сайтом, Додатком ARoglyph та Сервісами чи пов’язаними с ними мережами; або
 • містять посилання на інші сайти, де розташовано контент, що підпадає під вище описані порушення.

Технічна підтримка

ARoglyph надає технічну підтримку своїм користувачам. Для її отримання користувач має зробити запит на підтримку з боку ARoglyph на сторінці https://help.aroglyph.com/. Користувач має описати характер проблеми, що необхідно вирішити, а також надати особисту інформацію (ім’я, адресу та інше). ARoglyph докладе можливих зусиль, щоб своєчасно відреагувати на ці запити. Користувач повинен співпрацювати з ARoglyph у разі звернення за технічною підтримкою шляхом надання інформації, що необхідна ARoglyph або на прохання ARoglyph при діагностиці чи вирішенні проблеми. Хоча ARoglyph не може гарантувати вирішення технічної проблеми, ARoglyph вживатиме можливих зусиль для надання послуг технічної підтримки на високому професійному рівні.

Інформація та матеріали, що надаються вами

Усі матеріали, документи, зв’язки чи дані, що ви надаєте, надсилаєте або зберігаєте на Веб-сайті, Додатку ARoglyph та Сервісах, підпадатимуть під дію цих Умов надання послуг та Політики приватності. Безпека такої інформація є вкрай важливою для ARoglyph.

Термін та припинення дії

Термін дії цих Умов надання послуг (далі “Термін дії“) починається з моменту вашого першого використання Веб-сайту, Додатку ARoglyph та Сервісів та триває впродовж необмеженого часу, окрім випадків, коли його припинено з боку ARoglyph або з вашого боку шляхом письмового повідомлення. ARoglyph залишає за собою право на змінення, призупинення або припинення надання Послуг, чи частини з них, у будь-який час. Без шкоди для будь-яких інших прав, дію цих Умов надання послуг буде автоматично припинено, якщо ви не будете дотримуватися обмежень чи інших вимог, зазначених у цьому документі. Після припинення або закінчення дії цих Умов надання послуг, ви зобов’язані негайно припинити використання цього Веб-сайту, Додатку ARoglyph та Сервісів, включаючи, без обмежень, використання товарних знаків ARoglyph, торгових найменувань, авторських прав та іншої інтелектуальної власності.

ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ ВИ НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ AROGLYPH, ВЕБ-САЙТУ ЧИ СЕРВІСІВ В БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ.

Посилання на інші сайти та матеріали третіх сторін

Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси можуть містити посилання на інші веб-сайти та/або продукти третіх сторін, що не контролюються з боку ARoglyph (разом, “Матеріали третіх сторін“). ARoglyph жодним чином не відповідає за ці Матеріали. ARoglyph розміщує ці посилання тільки для зручності користувачів Веб-сайту, Додатку ARoglyph та Сервісів, і додавання будь-якого посилання на Матеріали третіх сторін не означає, що ARoglyph схвалює контент, продукти та/або послуги цих Матеріалів. Незважаючи на будь-які положення про протилежне, що міститься у цьому документі, жодну інформацію, викладену у цих Умовах надання послуг не можна тлумачити з позиції надання вам прав або ліцензій щодо цих Матеріалів третіх сторін, чи надання прав на використання цих Матеріалів.

Інтелектуальна Власність

Авторське право, товарний знак та інші права власності на Веб-сайт, Додаток, ARoglyph, Сервіси та Контент (включаючи, але не обмежуючись, програмне забезпечення, сервіси, аудіо, відео, текст та фотографії, за виключенням Контенту користувача) належать ARoglyph та/або власникам ліцензій. Якщо інше безпосередньо не передбачено цим документом або дозволено з боку ARoglyph у письмовій формі, усі права на Веб-сайт, Додаток ARoglyph, Сервіси та Контент, що не були спеціально викладені у цьому документі, залишаються за ARoglyph. Ви погоджуєтеся не копіювати, не перевидавати, не розробляти, не робити доступними для завантажування, не передавати, не змінювати, не брати та не здавати в оренду, не надавати у кредит, не продавати, не уступати, не поширювати, не ліцензувати чи субліцензувати, не декомпілювати чи створювати похідні елементи на базі Контенту, Веб-сайту, Додатку ARoglyph або Сервісів, крім як у поєднанні з Сервісами, що надає ARoglyph через Веб-сайти та Додаток ARoglyph.

Цим документом ARoglyph відмовляється від будь-яких прав на товарні знаки, сервісні знаки, торгові найменування, логотипи, авторське право, патенти, імена доменів або іншу інтелектуальну власність третіх сторін. Всі права інтелектуальної власності третіх сторін, що згадуються у даному документі, включаючи зокрема Матеріали третіх сторін або інші матеріали, надані через Веб-сайт, ДОдаток ARoglyph чи Сервіси, належать відповідним власникам. ARoglyph не претендує на будь-які майнові права інтелектуальної власності, окрім тих, якими володіє.

Гарантії та відмови

УВЕСЬ КОНТЕНТ ТА/АБО СЕРВІСИ НАДАЮТЬСЯ “ЯК Є” ТА “НА УМОВАХ ДОСТУПНОСТІ“. ЦИМ ДОКУМЕНТОМ AROGLYPH ПРЯМО ЗАЯВЛЯЄ ПРО ВІДМОВУ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЗАПЕВНЕНЬ ЧИ ГАРАНТІЙ, НАПРЯМУ ПЕРЕДБАЧЕНИХ АБО ЗУМОВЛЕНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗОКРЕМА ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО СТАНУ Й ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ, НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ АБО ГАРАНТІЙ ЩОДО РОБОТИ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ, ДОДАТКУ AROGLYPH, СЕРВІСІВ ЧИ КОНТЕНТУ. AROGLYPH НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЧИ ЗАПЕВНЕНЬ ЩОДО БЕЗПЕКИ ДОДАТКУ AROGLYPH, ВЕБ-САЙТУ, СЕРВІСІВ ЧИ КОНТЕНТУ. ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ, ЩО БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ, КОТРУ ВИ НАДСИЛАЄТЕ, МОЖЕ БУТИ ПЕРЕХОПЛЕНО ПІД ЧАС ЇЇ ПЕРЕДАЧІ АБО ІНШИМ ЧИНОМ. AROGLYPH НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДОДАТОК AROGLYPH, ВЕБ-САЙТ, СЕРВІСИ, КОНТЕНТ ЧИ СЕРВЕРИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФУНКЦІЮВАННЯ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ, АБО ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ, НАДІСЛАНІ AROGLYPH, НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ ЧИ ІНШИХ ШКІДЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Окрім випадків, обумовлених ARoglyph у письмовій формі, підрядники, агенти, дилери чи дистриб’ютори ARoglyph або будь-яка третя сторона не мають права вносити зміни до цієї обмеженої гарантії, а також робити додаткові гарантії.

ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ, ДОДАТКУ AROGLYPH ЧИ СЕРВІСІВ, АБО ЗАВАНТАЖЕННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ У ІНШИЙ СПОСІБ БУДЬ-ЯКИХ ПРОДУКТІВ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ АБО ДОДАТОК AROGLYPH ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РОЗСУД ТА РИЗИК, А ТАКОЖ ІЗ ВАШОЇ ЗГОДИ НЕСТИ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЗАВДАНІ ВАШІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ СИСТЕМІ, ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ІНШУ ШКОДУ, ЩО ЗАПОДІЯНО В РЕЗУЛЬТАТІ ТАКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. AROGLYPH НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ВІРУС АБО ІНШИЙ ПОДІБНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОД, ЩО ЗАВАНТАЖЕНО НА ВАШ КОМП’ЮТЕР З ВЕБ-САЙТУ ЧИ ДОДАТКУ AROGLYPH, АБО У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ БУДЬ-ЯКИМИ СЕРВІСАМИ ЧИ ПРОДУКТАМИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ЧИ ДОДАТОК AROGLYPH. ЖОДНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЧИ ІНФОРМАЦІЯ, ОТРИМАНА ВАМИ В УСНІЙ АБО ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ВІД AROGLYPH ЧИ З ВЕБ-САЙТУ, ДОДАТКУ AROGLYPH, НЕ СТАНОВИТЬ ГАРАНТІЮ, ЩО ПРЯМО НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО УМОВАМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси можуть містити посилання на деякі продукти та сервіси ARoglyph, що не є доступними в тій чи іншій окремій країні. Такі посилання не передбачають чи не гарантують, що ці продукти чи сервіси мають бути доступними у будь-який час в окремій країні.

Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що використовуючи Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси, ви не захищені від впливу контенту, котрий може виявитися для вас образливим, непристойним або небажаним, й тому використовуєте Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси на свій власний ризик.

У ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ AROGLYPH ЧИ ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ШТАФНІ, НАВМИСНІ АБО НЕНАВМИСНІ ЗБИТКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ, ОКРІМ ІНШОГО, ЗБИТКИ ВІД ВТРАТИ БІЗНЕСУ, КОНТРАКТУ, ДОХОДУ, ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ АБО ПЕРЕРИВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ ТА ВИДУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЩО ВИНИКАЄ У РЕЗУЛЬТАТІ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ, ДОДАТКУ ЧИ СЕРВІСІВ AROGLYPH, АБО КОНТЕНТУ, ПРОДУКТІВ, ПОСЛУГ, ЗАЯВ АБО ДІЙ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ НА ВЕБ-САЙТІ, ДОДАТКУ AROGLYPH ЧИ СЕРВІСІ АБО ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ, ДОДАТОК AROGLYPH ЧИ СЕРВІСИ, НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ВАШИХ ДАНИХ АБО ЗМІНИ ВАШОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ АБО САМИХ ДАНИХ, БУДЬ-ЯКОЇ НАДІСЛАНОЇ АБО ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЧИ НЕ НАДІСЛАНОЇ АБО НЕ ОТРИМАНОЇ, НЕВДАЛУ СПРОБУ ЗБЕРЕГТИ ДАННІ, ВТРАТУ ДАНИХ, ВТРАТУ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ФАЙЛІВ, ВТРАТУ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ КОНТЕНТУ, БУДЬ-ЯКИХ СЕРВІСІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-САЙТУ АБО ДОДАТКУ AROGLYPH, ЩО БУЛО ПРИЗУПЕНО ЧИ ВІДКЛЮЧЕНО, НАВІТЬ ЯКЩО AROGLYPH БУЛО ІНФОРМОВАНО ПРО МОЖЛИВІТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. БУДЬ-ЯКИЙ ПОЗОВ, ЩО ВИСУВАЄТЬСЯ ПРОТИ AROGLYPH У ЗВ’ЯЗКУ З ВЕБ-САЙТОМ, ДОДАТКОМ ТА СЕРВІСАМИ МАЄ БУТИ РОЗПОЧАТО ТА ДОВЕДЕНО ДО AROGLYPH У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ВПРОДОВЖ ОДНОГО (1) РОКУ З МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ПРИЧИНИ ДЛЯ ЦЬОГО ПОЗОВУ.

У деяких юрисдикціях не допускається виключення гарантій та обмежень, отже вищезазначені обмеження можуть не застосовуватися до вас.

Ваші гарантії

ЦИМ ДОКУМЕНТОМ ВИ ГАРАНТУЄТЕ, ЩО: (i) ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ВИ НАДАЄТЕ AROGLYPH СТОСТОВНО ВЕБ-САЙТУ, ДОДАТКУ AROGLYPH ТА СЕРВІСІВ, Є ПРАВДИВОЮ, ТОЧНОЮ, ПРАВИЛЬНОЮ ТА АКТУАЛЬНОЮ; (ii) ВИ МАЄТЕ УСІ ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЦИХ УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ; (iii) ВИ Є ПОВНОЛІТНІМ ДЛЯ ВСТУПУ В ОБОВ’ЯЗКОВІ КОНТРАКТНІ ВІДНОСИНИ З AROGLYPH; (iv) ВИ ДОКЛАДАТИМЕТЕ ЗУСИЛЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ЗГОД ВІД ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЦИХ УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ; (v) ВИ ВИКОНУВАТИМЕ ВАШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ЦИМИ УМОВАМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ПРАВИЛ ТА НОРМ; ТА (vi) ВАШ РЕДАКЦІЙНИЙ, ТЕКСТОВИЙ, ГРАФІЧНИЙ, АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТА ІНШИЙ КОНТЕНТ, ЩО Є ДОСТУПНИМ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ ТА ДОДАТКУ AROGLYPH, ТА НЕ НАЛЕЖИТЬ AROGLYPH, (1) НЕ ПОРУШУЄ ЖОДНИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БУДЬ-ЯКОЇ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, (2) НЕ МІСТИТЬ ДИФАМАЦІЮ, НАКЛЕПИ ЧИ НЕПРИСТОЙНІ ВИРАЗИ, (3) НЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ СПОЖИВАЧА, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОДУКТ, ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ, СТОРОНОЮ ЯКОГО ВИ ВИСТУПАЄТЕ, ЧИ НАНЕСЕННЯ ШКОДИ ТРЕТІЙ СТОРОНІ, (4) НЕ ПРОПАГУЄ НАСИЛЬСТВО ТА НЕ МІСТИТЬ АГРЕСІВНІ ВИСЛОВИ, (5) НЕ ПОРУШУЄ БУДЬ-ЯКЕ ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО, СТАТУТ, ПОСТАНОВУ ЧИ НОРМАТИВНІ АКТИ АБО (6) НЕ МІСТИТЬ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА НЕ ПРОСУВАЄ НЕЗАКОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

Деякі або всі продукти, що надіслано, отримано, завантажено або куплено за допомогою Веб-сайту, Додатку ARoglyph та Сервісів, можуть підлягати експортному контролю Сполучених Штатів. Таким чином, жоден продукт не можна експортувати або реекспортувати (i) у такі країни, як (або на адресу фізичних чи юридичних осіб чи осіб, що постійно проживають в цих країнах) Куба, Ірак, Лівія, Північна Корея, Іран, Сирія чи інші, на які Сполученими Штатами накладено ембарго на поставки товарів, а також в Російську Федерацію; або (ii) на адресу будь-якої особи, яка значиться у Списку громадян особливих категорій та заборонених осіб, або у реєстрі заборонених замовлень Торгівельної Палати США. Завантажуючи чи використовуючи Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси, ви заявляєте та гарантуєте, що не перебуваєте у цих країнах, не є під таким контролем, не є фізичною чи юридичною особою, або особою, що постійно проживає в цих країнах, та не значиться в жодному з вищезазначених переліків.

Повідомлення та процедура подання скарг про порушення авторського права

ARoglyph веде політику реагування на повідомлення щодо ймовірного порушення авторського права у відповідності до чинного законодавства про права інтелектуальної власності (включаючи в Сполучених Штатах, Закон про захист авторських прав у цифрову епоху). Якщо ви вважаєте, що вашу роботу було скопійовано у такий спосіб, що становить порушення авторського права, будь ласка, надайте агенту ARoglyph із захисту авторських прав письмову інформацію за нижченаведеною процедурою. (Зверніть увагу, що ця процедура призначена виключно для інформування ARoglyph та її афілійованих осіб про порушення вашого авторського права).

 • Електронний або фізичний підпис власника авторського права чи особи, уповноваженої діяти від імені його власника;
 • Опис захищеної авторським правом роботи, відносно якої відбуваються незаконні дії;
 • Інформацію про місце розташування цього матеріала у Веб-сайті, Додатку ARoglyph та Сервісах;
 • вашу адресу, номер телефону та електронну адресу;
 • вашу заяву про те, що у вас є обґрунтована впевненість що використання не дозволене власником авторського права, його агентом чи законодавством;
 • заяву, складену вами з усвідомленням відповідальності за надання заздалегідь неправдивих відомостей про те, що вищезазначена інформація у вашому повідомленні є правдивою, та ви є власником авторського права або уповноважені діяти від його імені.

Зв’язатися з агентом ARoglyph із захисту авторських прав з питань подачі скарг про порушення авторського право можна за наступними контактними даними:

Назва компанії: ARoglyph Inc. (до уваги Eugene Mayevski)

Адреса: 901 N. Pitt St Suite 320, Alexandria, VA 22314, USA

Пошта: management@aroglyph.com

Незаконне або заборонене використання

Ви не можете використовувати Веб-сайт, Додаток ARoglyph чи Сервіси за будь-яким призначенням, що є незаконним або забороненим цими Умовами надання послуг, чи у будь-який інший спосіб перешкоджає або намагається перешкоджати нормальній роботі Веб-сайту, Додатку чи Сервісів ARoglyph. Ви не можете використовувати Веб-сайт, Додаток чи Сервіси ARoglyph у будь-який спосіб, що може завдати шкоди, вивести з ладу, переобтяжувати чи погіршувати роботу Веб-сайту, Додатку або Сервісів ARoglyph, чи заважати використанню Веб-сайту, Додатку чи Сервісів ARoglyph третьою стороною. Ви погоджуєтеся не використовувати будь-яке програмне забезпечення третьої сторони, що перехоплює, здобуває або іншим чином збирає інформацію з Веб-сайту чи через Веб-сайт, Додаток ARoglyph чи Сервіси. Ви не отримуватимете та не будете намагатися отримати будь-які матеріали або інформацію через засоби, що не були навмисно надані ARoglyph всім користувачам Веб-сайту, Додатку чи Сервісів ARoglyph. Ви не будете ініціювати, допомагати або брати участь у нападах на будь-який сервер ARoglyph, чи іншим чином намагатися підірвати роботу серверів ARoglyph.
БУДЬ-ЯКА СПРОБА НАНЕСТИ ПОШКОДЖЕННЯ СЕРВЕРАМ AROGLYPH АБО ПІДІРВАТИ ПРАВОМІРНЕ ФУНКЦІЮВАННЯ AROGLYPH Є ПОРУШЕННЯМ КРИМІНАЛЬНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ СПРОБИ АБО СПРИЯННЯ ТАКОМУ НАПАДУ, AROGLYPH ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВИМАГАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ТАКИХ КОРИСТУВАЧІВ В НАЙПОВНІШІЙ МІРІ, ДОЗВОЛЕНІЙ ЗАКОНОМ.

Звільнення від відповідальності

Цим документом ви погоджуєтеся звільнити і захищати ARoglyph її афілійованих осіб, офіційних осіб, директорів, агентів та співпрацівників від відповідальності та відшкодувати усі витрати, втрати, претензії, збитки, штрафи, пеню чи зобов’язання, включаючи обґрунтовані гонорари, що мають бути сплачені адвокатам та іншим працівникам юстиції за будь-яким вироком, вердиктом, судовим розпорядженням або врегулюванням у розмірі, зумовленому скаргою, вимогою, позовом, тяжбою, рішенням арбітражного суду чи іншою процесуальною дією, ініційованою третьою стороною, включаючи оцінку, претензію чи вимогу, що здійснені урядовою установою чи організацією, що випливають з порушення вами Умов надання послуг.

Особисте життя

ARoglyph поважає ваше особисте життя і використання та захист вашої особистої інформації. Будь ласка, ознайомтесь з нашою Політикою приватності щодо важливої інформації та її розголошення, пов’язаною із збиранням та використанням ваших персональних даних у зв’язку з користуванням цим Веб-сайтом.

Посилання на Веб-сайт

Посилання на цей Веб-сайт дозволяється за умови вашого дотримання наступних правил. Ви можете робити посилання на домашню сторінку цього Веб-сайту чи будь-яку іншу його сторінку. Однак, вам не дозволяється використовувати вбудоване посилання (чи “гаряче” посилання) або кадрування. У вас не має підстав вважати, що ARoglyph схвалює або спонсорує особу, що посилається, чи його Веб-сайт, продукти або послуги. Ви не можете використовувати інтелектуальну власність ARoglyph, включаючи, але не обмежуючись, товарні знаки та найменування, авторські права без попереднього письмового дозволу ARoglyph. Також ви погоджуєтеся видаляти будь-яке посилання у будь-який час за вимогою ARoglyph.

Припинення ваших стосунків із ARoglyph

Застосування цих Умов надання послуг продовжуватиметься до припинення стосунків з ARoglyph за вашою ініціативою або ініціативою ARoglyph, як зазначено вище. Якщо ви бажаєте припинити цю правову угоду з ARoglyph (тобто ці Умови надання послуг), ви можете зробити це за допомогою письмового повідомлення ARoglyph у будь-який час на цій сторінці https://help.aroglyph.com/. ARoglyph залишає за собою право на припинення застосування цих Умов надання послуг з вами на свій власний розсуд у будь-який час після повідомлення та без жодного зобов’язання стосовно себе.

Ви несете повну відповідальність за анулювання вашого Облікового запису, яке ви можете здійснити за допомогою ARoglyph на сторінці https://help.aroglyph.com/.

Переуступка

ARoglyph можете переуступити чи делегувати ці Умови надання послуг, повністю або частково, будь-якій фізичній або юридичній особі у будь-який час з вашої згоди або без неї. Однак, ви не можете переуступати або делегувати права чи обов’язки за цими Умовами надання послуг без письмової згоди ARoglyph. Будь-яка недозволена переуступка чи делегування, що зроблені вами, є недійсними.

Доступ до послуг

Якщо Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси недоступні впродовж будь-якого терміну або часу, ARoglyph не несе за це відповідальності. ARoglyph не дає жодних гарантій щодо можливості отримати послуги, продуктивності або доступності Веб-сайту, Додатку ARoglyph чи Сервісів. Тимчасове призупинення доступу до Веб-сайту, Додатку ARoglyph та Сервісів може здійснюватися без повідомлення на наш розсуд, включаючи, без обмежень, у разі ремонту, технічного обслуговування, відмови системи або з інших причин, що не залежать від нас. ARoglyph залишає за собою право призупинити роботу Веб-сайту, Додатку ARoglyph чи Сервісів. Ви погоджуєтеся з тим, що ані ARoglyph, ані сторонні провайдери третьої сторони в жодному випадку не відповідатимуть перед вами за припинення, призупинення, вимкнення, затримку у наданні будь-яких послуг чи продуктів на цьому Веб-сайті, в Додатку ARoglyph чи Сервісах.

Обставини непереборної сили

ARoglyph не несе відповідальності за невиконання, затримку, помилку, втрату даних чи іншу шкоду, спричинені будь-якими подіями або умовами, які виходять за межі розумного контролю ARoglyph.

Згода на діяльність в електронній формі

Всі транзакції, що здійснюються за допомогою та з Веб-сайтом, Додатком ARoglyph чи Сервісами, можуть за вибором ARoglyph вестися та виконуватися в електронному вигляді. Ми можемо вести записи будь-якого спілкування, здійсненого за допомогою Веб-сайту, Додатку ARoglyph чи Сервісів. Всі електронні записи вважаються відправленими, коли вони належним чином надіслані отримувачеві, та запис надходить до системи обробки інформації за межами контролю відправника, або запис потрапляє до системи обробки інформації під контролем отримувача. Всі електронні записи вважаються отриманими, коли запис надходить до системи, що призначена отримувачем для обробки інформації або використовується ним для отримання електронних записів чи інформації у тому вигляді та формі, в яких вони можуть бути оброблені цією системою, та з якої отримувач зможе одержати електронний запис.

Судова заборона

Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що будь-яке порушення цих Умов надання послуг може завдати миттєвої та невиправної шкоди та збитків компанії ARoglyph. Внаслідок цього, ARoglyph має право та може за своїм розсудом негайно отримати попередню судову заборону (включаючи, без обмежень, судові накази про тимчасову заборону) та домагатися безстрокової судової заборони стосовно нехтування чи порушення цих Умов надання послуг. На додаток до окремих або всіх засобів правового захисту, що доступні для ARoglyph за законом чи за правом справедливості, ARoglyph може домагатися окремого виконання будь-якого положення цих Умов надання послуг.

Неподільність положень

Ці Умови надання послуг мають виконуватися в повному обсязі, дозволеному чинним законодавством. Якщо з будь-якої причини окремі положення цих Умов будуть визнані недійсними або такими, що не мають законної сили відповідно до чинного законодавства будь-якою мірою, тоді (а) ці положення будуть роз’яснені, розтлумачені чи перероблені настільки, наскільки це розумно необхідно для надання їм потрібної чинності, сили та відповідності до первинного наміру, що лежить в основі цього положення та (б) такого роду недійсність чи нездійсненність не буде вливати на інші положення цієї Угоди.

Керуюче законодавство

Ці Умови надання послуг регулюються, тлумачаться та застосовуються відповідно до законів штату Вірджинія, без посилань на конфлікт норм і правил законодавства. Ця Угода не регулюється Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Застосування цієї Конвенції безпосередньо виключається.

ARoglyph не несе відповідальність та не приймає на себе ризики за випадки, коли з будь-якої причини продукт або послуга, що надається через Веб-сайт, Додаток ARoglyph та Сервіси, порушує національне законодавство будь-якої країни. Особи, що використовують Веб-сайт, Додаток ARoglyph чи Сервіси, роблять це на власний розсуд та несуть відповідальність за дотримання вимог національного законодавства.

Будь-які питання можна поставити через сторінку https://help.aroglyph.com/ . Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою приватності на сторінці https://aroglyph.com/uk/legal#privacypolicy.

Авторське право © 2014-2016 ARoglyph Inc. Всі права захищені. Веб-сайт, Додаток ARoglyph, Сервіси, супутні продукти та документація становлять власність ARoglyph та/чи її ліцензіарів, що захищена авторським правом та законом із захисту авторських прав, а також міжнародними угодами про інтелектуальну власність. Товарний знак ARoglyph® та відповідний логотип, а також усі пов’язані продукти та найменування сервісів, зображувальні знаки та гасла є товарними знаками та/або зареєстрованими товарними знаками ARoglyph. Всі інші марки продуктів та послуг, що містяться у цьому документі, є товарними знаками відповідних власників. Будь-яке використання товарних знаків чи логотипів ARoglyph або третьої сторони без отримання письмового дозволу від ARoglyph чи власника відповідного товарного знаку суворо заборонено.

Політика приватності

Політика приватності ARoglyph®

БУДЬ ЛАСКА ,УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМ ДОКУМЕНТОМ. В НЬОМУ МІСТИТЬСЯ ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ВАМ НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПЕРШ НІЖ ПРОДОВЖИТИ КОРИСТУВАТИСЯ СЕРВІСОМ, ДОДАТКОМ ТА ВЕБ-САЙТОМ AROGLYPH (ОСКІЛЬКИ ПОДІБНІ ПОЛОЖЕННЯ МІСТЯТЬСЯ В УМОВАХ НАДАННЯ ПОСЛУГ AROGLYPH https://aroglyph.com/uk/legal#termsofservice). ТАКОЖ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО ПРОДОВЖУЮЧИ КОРИСТУВАТИСЯ СЕРВІСОМ, ДОДАТКОМ ТА ВЕБ-САЙТОМ AROGLYPH, ВИ, ТИМ САМИМ, ПРИЙМАЄТЕ ПОЛІТИКУ ПРИВАТНОСТІ. Користування Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph за цим документом, є предметом заяви про конфіденційність й нерозголошення інформації (“Політики приватності”) та Умов надання послуг ARoglyph, що розміщені на сторінці: [https://aroglyph.com/uk/legal#termsofservice]

Непорушним прагненням ARoglyph є надання високоякісного Сервісу всім своїм клієнтам та, зокрема, шанобливе ставлення до ваших хвилювань щодо збереження приватності. Під час вашого користування Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph ми можемо зібрати певну приватну та іншу інформацію про вас. Ми розробили Політику приватності, щоб інформувати вас про тип інформації, яку ми збираємо, про те, що ми робимо з цією інформацією, а також про обставини, за яких ми можемо її розголосити. Ми дуже просимо вас уважно ознайомитися із цим документом перш ніж почати використовувати наші продукти, Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph.

Ми не здійснюємо продаж чи оренду вашої особистої інформації чи списку наших користувачів третім сторонам. Однак, згідно з більш детальним описом, наведеним нижче, існують окремі особливі обставини, за яких деякі дані з вашої інформації можуть бути передані третім сторонам відповідно до суворих обмежень.

Цей документ Політики приватності містить численні загальні та технічні описи кроків, які ми робимо для захисту вашої приватності. Ми структурували його за основними тематичними напрямками, щоб ви могли швидко знайти цікаву для вас інформацію. Задовільнити ваші потреби та очікування – основа всього, що ми робимо, включаючи захист вашої приватності.

Якщо після вивчення цього документу у вас залишаться питання або занепокоєння стосовно збереження вашої приватності, будь ласка, зв’яжіться з нами та нашою Службою технічної підтримки, а також відвідайте сторінку на нашому Веб-сайті: https://help.aroglyph.com/ .

Резюме

В цьому документі Політики приватності міститься інформація про наступне: (1) вид особистих даних, які ми збираємо шляхом надання послуг через наш Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph, а також продуктів, Сервісу та Веб-сайту; (2) як ми використовуємо вашу інформацію; (3) хто може отримати вашу інформацію; (4) який вибір ви маєте в розпорядженні стосовно збору, використання та розповсюдження вашої інформації; (5) існуючі процедури безпеки для захисту вашої інформації; та (6) як ви можете отримати доступ та виправити недоліки у зборі про вас інформації.

Хоча ми робимо все можливе, щоб переконатися, що всі наші угоди з користувачами є взаємно сумісними, у разі виникнення будь-якого непорозуміння між даним документом Політики приватності та іншою угодою між вами та ARoglyph, положення інших угод мають скеровувати будь-яке непорозуміння, що може виникнути.

Примітка про наш Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph: використовуючи Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph, ви погоджуєтеся, що цей документ Політики приватності та будь-яка інша угода щодо використання Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph регулюється та тлумачиться, а також застосовується відповідно до законів штату Вірджинія за виключенням конфліктів, пов’язаних з правовими нормами та принципами. Ви погоджуєтеся з тим, що норми цієї Політики приватності мають виконуватися в штаті Вірджинія США, а також із тим, що буд-який позов, суперечка, конфлікт чи претензія, що виникають на її підставі або у зв’язку з нею, чи через порушення або передбачене порушення цієї Політики, мають розглядатися виключно в судових органах штату Вірджинія і, тим самим, в межах, дозволених чинним законодавством, ви відмовляєтесь від права змінювати місце розгляду судової справи на будь-який інший штат, округ, район чи юрисдикцію, окрім випадків, коли ARoglyph, діючи як позивач, матиме право на ініціювання судових дій у будь-якому суді компетентної юрисдикції.

Наш Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph, центри даних, провайдери сервісів та сервери можуть знаходитися у різних країнах. Через це наші продукти та сервіси можуть керуватися чинними законодавствами багатьох держав та юрисдикцій. За деякими з них ми повинні розголосити певну інформацію про наших користувачів. Ми прагнемо зберігати конфіденційність вашої інформації, але в той же час дотримуватися всіх відповідних законодавств.

Зміни в Політиці приватності

Ми прагнемо завжди повідомляти вас про те, які особисті та інші дані ми збираємо, як ми їх використовуємо, та за яких обставин ми можемо їх розголосити. Вся приватна інформація, що ми збираємо, буде оброблятися відповідно до Політики приватності, що діє у момент збору цієї інформації. Якщо Політика приватності змінюється в будь-який значущий спосіб, без вашого дозволу ми не використовуватимемо ваші особисті дані у спосіб, несумісний з Політикою приватності, що діяла в момент збору вашої інформації.

За необхідності ми можемо вносити зміни до Політики приватності після надання завчасного повідомлення одним чи декількома з наступних способів: через повідомлення, що надається вам після того, як ви зайшли на свій Обліковий запис (згідно визначення цього положення в Умовах надання послуг [https://aroglyph.com/uk/legal#termsofservice]), електронною поштою на адресу, вказану вами під час налаштування Облікового запису чи іншим чином з використанням даних Облікового запису, або письмовим поштовим повідомленням на адресу, що вказана у вашому Обліковому записі. Вам буде надано можливість відмовитися від використання ваших даних за умови, що у разі відмови всі послуги чи частина послуг Сервісу, Додатку та/або Веб-сайтів ARoglyph може стати для вас недоступною. Якщо в результаті цих дій ви бажаєте змінити порядок цих змін, через які ARoglyph може використовувати вашу особисту інформацію, це можна зробити за процедурою, що її наведено у розділі Налаштування та Оновлення Особистого Облікового Запису та Налаштувань. Ми вважатимемо, що ви обізнані та приймаєте зміни до Політики приватності, якщо ви проводжуєте використовувати Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph після отримання такого повідомлення за виключенням наступного: якщо під час надання ARoglyph особистої інформації ви обмежуєте її використання для здійснення ARoglyph чи третіми сторонами зв’язку з вами, ARoglyph не змінить ваші налаштування з цього приводу без вашого прямого дозволу.

A.ЗІБРАНА ІНФОРМАЦІЯ

Надання інформації

Ми отримуємо та зберігаємо будь-яку інформацію, котру ви вводите у систему під час користування нашим Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph або надаєте іншим чином. Ми збираємо цю інформацію для того, щоб забезпечити належне функціонування Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, а також надати вам послуги. Ми також використовуємо цю інформацію, щоб краще розуміти, як ви користуєтеся нашим Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph, та як ми можемо вдосконалити роботу Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, їхній Контент та функціональність, щоб задовольнити ваші потреби.

Треті особи – провайдери контенту ARoglyph App

Не весь Контент Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph є нашою власністю та контролюється нами. В ньому можуть міститися посилання на Контент, що є власністю та/або керується третіми особами. Треті особи – власники цього Контенту можуть розміщувати реп’яшки та/або використовувати на вашому пристрої веб-маяки, щоб ідентифікувати ваші налаштування чи розпізнати, чи мали ви вже з ними контакт. Ми не контролюємо таких провайдерів Контенту, їх Контент чи інформацію та способи її збору, і тому не несемо відповідальність за їхню політику приватності або методи роботи. Просимо вас надсилати всі ваші побоювання щодо будь-якого Веб-сайту третіх осіб адміністраторові або веб-майстрові цього Веб-сайту.

Ми можемо використовувати сторонні рекламні компанії для розміщення реклами на Сервісі, Додатку та Веб-сайті ARoglyph. Сторонні компанії можуть скористатися загальною інформацією про ваше використання Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, а також іншого Сервісу, Додатку та Веб-сайту для надання спеціальних рекламних пропозицій саме для вас. Якщо ви бажаєте отримати детальнішу інформацію щодо такої практики, будь ласка, надсилайте свої запити адміністраторові чи веб-майстрові рекламної компанії.

Ми також можемо розміщувати додатки до ARoglyph третіх осіб через наш Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph. Будь ласка, зверніть увагу, що після підключення такого додатку, будь-яка зібрана нами інформація обробляється відповідно до цієї Політики приватності, тоді як інформація, що зібрана третіми особами, регулюється за їх процедурою приватності.

Інформація, котру ми збираємо

Більшість Сервісів, що надаються користувачам через Веб-сайт та/або Додаток ARoglyph вимагають від вас створення облікового запису користувача в системі ARoglyph (далі “Обліковий запис користувача”). Під час реєстрування Облікового запису ARoglyph проситиме вас добровільно надати певну особисту інформацію, наприклад, ваше ім’я та прізвище, електронну адресу. Ви також можете зареєструватися в системі ARoglyph за допомогою вашого облікового запису у деяких інших соціальних мережах, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Microsoft Live ID та інші (разом “СМ”).

Будь ласка, зверніть увагу, якщо ви обираєте використання вашого облікового запису у СМ для входу на наш Веб-сайт та/або Додаток ARoglyph, для використання наших Сервісів або взаємодії з іншим користувачем через Веб-сайт та/або Додаток ARoglyph, ARoglyph зможе отримати всі ваші дані, пов’язані з обліковим записом СМ, включаючи без обмежень перелік ваших друзів, зображень, розміщених вами чи тих, де ви присутні, бізнесів та оповідань, що ви “вподобали”, відвіданих вами місць та інше. Також майте не увазі, що у разі здійснення таких налаштувань, коли ваші об’єкти зберігаються (як “бажані”) на Веб-сайті та/або Додатку ARoglyph, такі об’єкти можуть також бути розміщені на ваших сторінках в СМ.

Вказана вами інформація використовується для того, щоб дозволити вам створити Обліковий запис та профіль, якими можна скористатися для взаємодії з іншими користувачами за допомогою Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, вдосконалити Контент Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, налаштувати рекламу та Контент, що ви бачите, а також інформувати вас про спеціальні пропозиції та нові функції. Ви не зобов’язані брати участь у цих заходах та/або здійснювати покупки у ARoglyph, і тому не зобов’язані надавати нам ваші особисті дані.

Ви ніколи не зобов’язані надавати нам ваші особисту інформацію. Однак, якщо ви обираєте умовчати певну запитану інформацію, ми не зможемо надати вам деякі або всі наші послуги. Інформацію, що ми запитуємо від вас, можна визначити як обов’язкову або добровільну. Якщо ви не надаєте обов’язкові дані, котрі ми запитуємо, ви не маєте змоги підключити окремі види діяльності, використовувати деякі функції нашого Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph або робити покупки.

Коли ви розміщуєте замовлення на продукти за допомогою Сервісу, Веб-сайту та/або Додатку ARoglyph, ми можемо запитати ваш номер кредитної карти, дані облікового запису та/або платіжну інформацію. Ця інформація збирається та обробляється провайдерами платіжних он-лайн послуг, які ми використовуємо для обробки платежів. Розуміючи делікатний характер інформації, ми використовуємо авторитетні провайдери платіжних послуг он-лайн.

Ви відповідаєте за підтримання достовірності інформації, котру ви надаєте нам, наприклад, контактні дані, вказані вами під час реєстрації облікового запису. Якщо ваші особисті дані змінюються, або якщо ви більше не бажаєте користуватися нашим Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph, ви можете внести виправлення, видалити неточності чи відредагувати ваші дані на нашій сторінці інформації про учасників або зв’язавшись із нами на сторінці: https://help.aroglyph.com/. Ми докладемо усіх можливих зусиль, щоб зробити необхідні зміни у наших активних базах даних в найкоротший можливий час.

Інформація, котру ви надаєте нам, може передаватися через державні кордони та зберігатися чи оброблятися у будь-яких країнах, де ми (та наші афілійовані особи) мають представництва або сервери веб-хостингу. В окремих країнах або для певних видів діяльності збирання, передачу, зберігання та обробку вашої інформації можуть здійснювати наші надійні постачальники. Цим ви погоджуєтеся та усвідомлюєте, що інформація, до якої також належать ваші особисті дані, може передаватися та зберігатися за межами вашої країни та/або місця розташування.

Особистий обліковий запис

Якщо ви бажаєте вимкнути (деактивувати) особистий Обліковий запис, зв’яжіться з нами та нашою службою технічної підтримки Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph на цій сторінці: https://help.aroglyph.com/. Після вимкнення вашого Облікового запису, вся інформація, що зберігалася та підтримувалася в рамках цього запису, включаючи без обмежень інформацію, отриману з вашого СМ, буде вимкнута (хоча деякі дані можуть бути збережені для архіву, аналітичних досліджень, резервного копіювання та обліку). Ви можете внести зміни до особистої інформації та параметрів приватності у будь-який час шляхом підключення до вашого особистого Облікового запису. Ви також можете змінити особисті дані та параметри приватності за допомогою нашої служби технічної підтримки Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph на цій сторінці: https://help.aroglyph.com/.

Інформація, що стосується дітей

Наш Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph не спрямовані на дітей у віці до 13 років. Однак, не зважаючи на такий намір, ми усвідомлюємо, що діти до 13 років можуть підключатися до нашого Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph та робити покупки на нашому Веб-сайті. Батьки та офіційні опікуни можуть запитати, щоб ми переглянули, видалили чи припинили збір особистої інформації їхніх дітей, зв’язавшись з нами та нашою службою технічної підтримки Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph на цій сторінці: https://help.aroglyph.com/ .

Захист передачі та зберігання інформації

Ми намагаємося захистити конфіденційність вашої особистої інформації. Для цього ми використовуємо безліч технологій та процедур безпеки. Наші мережі даних захищені брандмауером, що відповідає промисловим стандартам та системами захисту паролів, а правила безпеки періодично переглядаються та посилюються в міру необхідності. Крім того, тільки авторизовані особи мають доступ до інформації, котра надається нашими користувачами. Але ви маєте знати, що жодна передача даних через Інтернет не може бути гарантовано безпечною. Тому, не зважаючи на наші прагнення захистити вашу особисту інформацію, ми не можемо гарантувати безпеку будь-яких даних, котрі ви надаєте нам, і ви використовуєте наш Контент, продукти, Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph на свій власний ризик.

Ми ставимося до інформації, котру ви надаєте нам, як до конфіденційної. Ваші особисті дані зберігаються на сервері із застосуванням фізичних та електронних засобів безпеки, що використовуються у промисловості, включаючи процедури логіну/паролю та електронні брандмауери, розроблені для запобігання несанкціонованого доступу. Оскільки закони, що застосовуються до особистої інформації, розрізняються в залежності від країни, наші представництва чи ділові партнери можуть встановлювати додаткові заходи. Всі наші співробітники знають про політику приватності та правила безпеки. Ваша інформація надається тільки тим співпрацівникам, яким вона необхідна для роботи.

Якщо ви користуєтеся паролем для захисту ваших аккаунтів та особистої інформації, включаючи облікові записи СМ для входу в систему чи створення Облікового запису користувача, збереження приватності пароля є вашою відповідальністю. Не діліться цією інформацією з іншими особами. Завжди встановлюйте та використовуйте останні версії антивірусних програм. Якщо ви користуєтесь комп’ютером разом із іншими користувачами, вам завжди необхідно вийти із системи, перш ніж залишити роботу у СМ, Сервісі, Додатку та Веб-сайті ARoglyph, щоб захистити доступ до вашої інформації від наступних користувачів.

Розіграші, конкурси та акції

ARoglyph може проводити розіграші, конкурси та акції (далі “Рекламні заходи”) за допомогою Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, що вимагають від учасників реєстрування. Беручи участь у Рекламних заходах, ви погоджуєтеся з офіційними правилами, якими вони регулюються. Ці правила можуть містити особливі вимоги до вас, наприклад, дозволити спонсорові Рекламного заходу використовувати ваше ім’я, голос та/або переваги у рекламній чи маркетинговій кампанії у зв’язку із таким Заходом. Якщо ви вирішуєте взяти участь у Рекламному заході, вашу особисту інформацію може бути розголошено третім особам або громадськості у зв’язку з адмініструванням цього Заходу, а також у зв’язку із вибором переможця, врученням призу та відповідно до законодавства або офіційних правил проведення Рекламного заходу, що значаться у списку переможців.

B. ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Як ми використовуємо вашу особисту інформацію

Ми збираємо вашу інформацію для обліку та підтримки вашої участі в обраній діяльності. Ми можемо скористатися вашою адресою для відправлення вам електронною поштою підтвердження, а також, у разі необхідності, можемо використати іншу надану вами інформацію для зв’язку із вами з питань допомоги в обробці обраних вами покупок на Сервісі, Додатку та Веб-сайті ARoglyph. Якщо ви користуєтесь нашим Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph, ваша інформація стає доступною для інших зареєстрованих користувачів. Якщо ви не відмовляєтеся від запропонованих умов, то ваша особиста інформація також може використовуватися для інформування обраних третіх осіб про наші нові продукти, оновлення, корегувальні файли, спеціальні пропозиції та інші продукти Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, а також для вдосконалення Контенту Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, налаштування реклами та Контенту, що переглядається вами, та сповіщення про спеціальні можливості та нові функції. Ми можемо звернутися до особистих даних для адаптування Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph нашої спільноти до ваших потреб, для дослідження ефективності нашої мережі та Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, а також для розробки нових інструментів для спільноти.

Ми можемо збирати інформацію щодо вашого користування Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph, наприклад, видів додатків ARoglyph, якими ви користуєтеся. Така інформація збирається в агрегованій формі без визначення окремих користувачів. Ми можемо використовувати ці агреговані дані, що не ідентифікують особу, для статистичного аналізу, маркетингу чи подібних рекламно-інформаційних цілей.

Юридичні питання

Не зважаючи на наші прагнення завжди охороняти вашу приватність, ми можемо розголошувати особисту інформацію без вашого на те дозволу у виключних обставинах. Ми робитемемо це тільки у разі глибокого переконання, що таке розкриття дійсно необхідно (1) для дотримання законів, правових норм чи урядових вимог, або (2) для дослідження чи розробки заходів щодо захисту наших гостей, відвідувачів, партнерів, майна або інших активів від шкідливої діяльності. Якщо за вимогою правоохоронних та судових органів ми повинні надати вашу особисту інформацію, ми здійснимо це тільки після отримання відповідної документації. Ми також можемо розкрити ваші дані з метою дослідження порушення виконання наших Умов надання послуг та Веб-сайту.

Який вибір ви маєте

Ви завжди можете обрати не розкривати особисту інформацію, але цей вибір може перешкодити вашому користуванню Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph.

Ви у будь-який час можете відмовитися від отримання електронних повідомлень ARoglyph або від надання ваших особистих даних окремим третім особам, що надають послуги. У разі такого рішення ви можете зробити відповідні налаштування шляхом редагування налаштувань на вашому обліковому записі щодо електронної адреси чи обміну інформацією, або зв’язавшись із нами та службою технічної підтримки Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph на сторінці https://help.aroglyph.com/. Якщо ви обираєте “відмовитися”, ми не надаватимемо ваші особисті дані третім особам та не надсилатимемо вам електронних повідомлень. Однак, ми можемо продовжувати використовувати вашу особисту інформацію для внутрішніх цілей, наприклад, для покращення вашого досвіду користувача або в міру необхідності для адміністрування Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyphs, а також відповідно до вимог законодавства та правових норм.

Ми можемо надіслати вам електронною поштою разове повідомлення про підтвердження реєстрації та сповіщення “Попередження щодо використання Сервісу та Веб-сайту”, щоб інформувати вас про окремі зміни, які можуть вплинути на ваші можливості щодо використання Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, незважаючи на ваш статус відмови від отримання електронних повідомлень. Крім того, ми можемо зв’язатися з вами, якщо ми вимушені діяти в рамках судового розгляду або у разі виявлення випадку порушення будь-яких дійсних ліцензій, гарантій та угод купівлі.

Ми зберігаємо ці права, оскільки в окремих випадках у нас може виникнути необхідність зв’язатися з вами з юридичних або інших важливих для вас питань. Ці права не дозволяють нам звертатися до вас з приводу реклами нового або поточного Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, якщо ви просили нас не робити цього, тому подібні комунікації будуть обмежені.

Якщо ви створюєте Обліковий запис у нашій системі, на базі вашої особистої інформації ми можемо періодично зв’язуватися з вами шляхом електронної пошти для надання інформації щодо спеціальних пропозицій та акцій, що можуть цікавити вас. Ці комунікації стосуються обраних, авторитетних третіх осіб, з якими ми маємо стратегічні маркетингові стосунки. Ми можемо використовувати послуги стороннього провайдера послуг відправлення електронної пошти для надсилання електронних повідомлень. Провайдерові цих послуг не дозволяється використовувати вашу електронну адресу для будь-якого призначення, окрім надсилання електронних сповіщень щодо діяльності ARoglyph. Якщо ви не бажаєте отримувати електронні повідомлення з приводу оновлень чи інформації, будь ласка змініть налаштування на Додатку ARoglyph або Веб-сайті, чи відпишіться від наступних сповіщень електронної пошти, надіславши листа на адресу нашої служби технічної підтримки на цій сторінці: https://help.aroglyph.com/ . Крім того, щоразу при отриманні електронного повідомлення, ви зможете відмовитися від наступних повідомлень електронної пошти, скориставшись інструкціями, що містяться у ньому.

Якщо ви бажаєте відмовитися від отримання електронних повідомлень, поширення особистої інформації або змінити свої особисті налаштування з інших причин, зв’яжіться з нами та нашою службою технічної підтримки на сторінці: https://help.aroglyph.com/.

Щоб забезпечити обробку вашого запиту, надайте потрібну нам інформацію для ідентифікації та отримання доступу до ваших облікових даних, таких як повне ім’я, адреса та електронна адреса, що вказані вами при замовленні нашого Сервісу. Ми залишаємо за собою право зв’язатися з вами, щоб переконатися в тому, що ваш запис було ідентифіковано правильно.

Реп’яшки та веб-маяки

Наш Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph використовує технологію “реп’яшків” та веб-маяків. Реп’яшки – це короткі масиви даних, що генеруються веб-сервером або мобільним Додатком ARoglyph, і які зберігаються Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph на пристрої користувача. Нашому Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph може знадобитися використання реп’яшків для збереження інформації, котру ви вводите одразу на декількох сторінках. Вони також дають змогу налаштувати наш Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph відповідно до ваших потреб та надати більше можливостей користування нашою системою он-лайн. Крім того, реп’яшки потрібні, щоб:

 • оцінювати використання різних сторінок нашого Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, щоб зробити наш інформаційний контент досконалішим та доступнішим для вас; і
 • забезпечувати функціональні можливості, такі як он-лайн замовлення, нашого Сервісу, Додатку та Веб-сайту ARoglyph, та інших продуктів, які, на нашу думку, можуть бути цікавими та цінними для вас.

Реп’яшки, що ми їх використовуємо, поділяють на “сесійні” та “постійні”. Сесійні реп’яшки є тимчасовими та автоматично видаляються, як тільки ви припинили користуватися Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph. Постійні реп’яшки залишаються в постійній па’яті вашого пристрою, доки ви не видалите їх. Реп’яшки в жодному разі не псують та не пошкоджують ваш пристрій, програми чи файли.

На додаток, провайдери послуг, якими ми користуємося для обслуговування та проведення рекламних кампаній, та/або доставки ваших електронних повідомлень, застосовують сесійні та постійні реп’яшки для відстеження періодичності підключень до сервісу, а також випадків підключення до сервісу через рекламні дії. Рекламні сповіщення та електронні повідомлення не містять реп’яшки. Реп’яшки переносяться на ваш пристрій лише якщо ви заходите на рекламну сторінку чи відкриваєте електронне повідомлення. Реп’яшки, що генеруються з рекламної сторінки чи електронного повідомлення, не містять особистої інформації та залишаться в постійній пам’яті вашого пристрою, доки ви не видалите їх.

Веб-маяки використовуються разом із реп’яшками, щоб допомогти операторам Веб-сайту та мобільного Додатку ARoglyph зрозуміти, якими шляхами відвідувачі взаємодіють зі своїм он-лайн Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph. Маяк – це, зазвичай, прозоре графічне зображення (звичайно розміром 1 піксель x 1 піксель). На відміну від реп’яшків, що зберігаються в постійній пам’яті пристроїв користувачів, маяки непомітно вбудовані на он-лайн сторінках та мають розмір крапки на кінці цього речення. Маяки не прив’язані до особистої інформації. За допомогою маяків Додаток ARoglyph може оцінувати дії відвідувача, що використовує цей Додаток, в якому міститься маяк. Він поліпшує можливість слідкувати та реєструвати діяльність розпізнаного браузеру, наприклад, шлях відвідання сторінок та/або Додатку ARoglyph. Ми використовуємо інформацію, отриману за допомогою маяків, щоб краще розуміти, як наші користувачі використовують Сервіс, Додаток та Веб-сайт ARoglyph, а також щоб сприяти їхній взаємодії із Сервісом, Додатком та Веб-сайтом ARoglyph. Ми можемо робити агреговані дані, отримані від загальнодоступної аналітики (включаючи сторонніх провайдерів аналітики, якщо це необхідно), публічно доступними. Якщо ці дані стали доступними, жодні з них не міститимуть інформацію, що прямо чи потенційно ідентифікує особу.

C. ПРИВАТНІСТЬ ЗА ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ ЗАПИТИ ТА СКАРГИ

Ми ставимося до приватного життя наших користувачів з великою повагою та увагою. Якщо ви вважаєте, що Політику приватності стосовно вашої особистої інформації було порушено, або у вас є інші питання чи занепокоєння, ви можете написати або зв’язатися з нами чи нашою службою технічної підтримки на сторінці: https://help.aroglyph.com/ .

У вашому повідомленні, будь ласка, якомога детальніше опишіть зміст вашого питання або спосіб порушення Політики приватності за вашою думкою. Ми розглянемо ваш запит або скаргу в найкоротший термін.

Авторське право © 2014-2016 ARoglyph Inc. Всі права захищені. Веб-сайт, Додаток, Сервіси ARoglyph та супутні продукти та документація становлять власність ARoglyph та/чи її ліцензіарів, що захищена авторським право та законом із захисту авторських прав, а також міжнародними угодами про інтелектуальну власність. Товарний знак ARoglyph® та відповідний логотип, а також усі пов’язані з ним продукти та найменування сервісів, зображувальні знаки та гасла є товарними знаками та/або зареєстрованими товарними знаками ARoglyph. Всі інші марки продуктів та послуг, що містяться у цьому документі, є товарними знаками відповідних власників. Будь-яке використання товарних знаків чи логотипів ARoglyph або третьої сторони без отримання письмового дозволу від ARoglyph чи власника відповідного товарного знаку суворо заборонено.

Використання товарних знаків

Керівні принципи використання товарних знаків

Товарні знаки, що представлені на цьому сайті або у матеріалах (включаючи продукти програмного забезпечення), розміщених на ньому, є власністю компанії ARoglyph Inc., її дочірніх компаній, афілійованих чи інших третіх осіб. Несанкціоноване копіювання або використовування товарного знаку без дозволу його власника забороняється.

Товарні знаки ARoglyph

ARoglyph Inc. відносить товарні знаки до цінного активу, що відрізняє високоякісні програмні продукти та сервіси, що надаються ARoglyph, від інших продуктів та сервісів.

Товарні знаки ARoglyph можуть використовуватися тільки у разі отримання дозволу від компанії ARoglyph Inc. Нижченаведені керівні принципи визначають правила надання такого дозволу невідкритим способом. В інших випадках дозвіл має прямо надаватися ARoglyph Inc..

Перелік торгових знаків

 • ARoglyph®
 • Логотип – ієроглиф
 • Гасло “Re-mark-able”

Правила використання товарних знаків.

 1. Завжди використовуйте правильну форму написання товарного знаку, регістр літер та правопис. Написання великими літерами дозволяється. Не використовуйте регістр літер, який не міститься у списку товарних знаків. Правильне написання: ARoglyph, AROGLYPH. Неправильне написання: aroglyph, Aroglyph, ArOgLyPh.
 2. Використовуйте зазначення прав власності ARoglyph на товарний знак у розділі авторських прав вашого веб-сайту, документації чи рекламних матеріалах. Додавайте наступний текст там, де це необхідно: “Товарні знаки та логотипи ARoglyph є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії ARoglyph Inc.”
 3. Завжди використовуйте реєстраційний символ ® для зареєстрованих товарних знаків та символ ™ для знаків, що незареєстровані. Використання цих символів у першому реченні веб-сторінки, реклами або документу, в якому ведеться про товарний знак, є достатнім. Зверніть увагу, якщо якась частина тексту містить товарний знак та використовується окремо від решти тексту, перше використання товарного знаку у цій частині тексту також має бути позначено вказаним символом.
 4. Не використовуйте товарні знаки ARoglyph у логотипах без прямого письмового дозволу компанії ARoglyph Inc.. Це стосується (але не обмежується) і створення кнопок “На базі” (“Powered by”).
 5. Не створюйте власні назви продуктів, компаній та сервісів, що містять будь-які товарні знаки ARoglyph. Правильно: Менеджер Позначок для ARoglyph. Неправильно: ARoglyph Марк Менеджер.
 6. Не створюйте товарні знаки, які можна переплутати з товарними знаками ARoglyph. Неправильно: ARoglif.
 7. Не використовуйте товарні знаки ARoglyph у назвах доменів.

Керівні принципи з використання логотипу

На додаток до загального керівництва з виростання товарних знаків, наступні керівні принципи застосовуються для графічного матеріалу (логотипів), що входять до складу товарних знаків ARoglyph.

 1. Логотип слід використовувати тільки після отримання на це дозволу від компанії ARoglyph Inc..
 2. Логотип має використовуватися, як передбачено ARoglyph Inc., без зміни його змісту (символів, частин зображення чи тексту), кольорів або пропорцій. Логотип не можна перетворювати, анімувати чи змінювати іншим чином.
 3. Логотип, що є зареєстрованим товарним знаком, має супроводжуватися символом ®.
 4. Логотип не може використовуватися без прямого дозволу, якщо таке використання дає підстави вважати, що будь-які продукти, сервіси, веб-сайти чи документи, що не належать ARoglyph, були індосовані, підтримані матеріалами, до яких відносяться (але не обмежуються) товари, послуги, веб-сайти або публікації, які підтримуються, індосуються, ліцензуються чи входять до складу ARoglyph Inc..
 5. Логотип не може використовуватися у такий спосіб, що ганьбить ARoglyph Inc., продукти та сервіси ARoglyph Inc. або інших компаній, установ чи осіб та їх продукти та послуги.
 6. Логотип не можна супроводжувати текстом чи використовувати у поєднанні з іншим текстом або графічним зображенням, якщо таке поєднання створює графічне зображення, що може визнаватися, як інший логотип.
 7. Логотип не можна використовувати в якості заміни імені ARoglyph Inc., будь-то компанії чи її продуктів та послуг в текстових матеріалах.

Товарні знаки третіх осіб

Android є товарним знаком Google Inc.

Microsoft, Windows, і логотип Windows є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.

Всі інші назви продуктів та компаній, що згадуються у даному документі, є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками їх відповідних власників.

КОМПАНІЯ AROGLYPH INC. ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ, ЯКЩО ВОНА ВВАЖАТИМЕ ЦЕ НЕОБХІДНИМ ТА ДОЦІЛЬНИМ.

Використання реп'яшків

Політика використання реп’яшків

Цей веб-сайт використовує так звані реп’яшки за різним призначенням, як наведено нижче.

Що таке реп’яшки?

Реп’яшок – це невелика кількість інформації, що надсилається сервером, зберігається клієнтом, а потім знову використовується сервером. Коли браузер отримує реп’яшок від серверу, він здійснює локальне збереження цих реп’яшків та повертає їх серверу під час наступного обміну даними. Детальну інформацію про реп’яшки ви можете отримати на сайті www.aboutcookies.org.

Як реп’яшки використовуються на сайті?

Реп’яшки використовуються на сайті ARoglyph

 • для запам’ятовування інформації про аутентифікацію (коли ви створили обліковий запис на сайті та здійснюєте вхід у систему);
 • для запам’ятовування різних налаштувань, здійснених вами на різних сторінках цього сайту;
 • для відстеження способів підключення відвідувачів до нашого сайту, а також шляхів, яким вони пересуваються по сторінках з метою вдосконалення нашого сервісу для вашого використання.

Цей сайт не зберігає особисту інформацію в реп’яшках.

Реп’яшки третіх сторін

Коли ви користаєтеся вбудованим плеєром YouTube, кнопками “AddThis” або іншими сторонніми модулями, вбудованими на цьому сайті (наприклад Facebook або Google+ кнопки), відповідні веб-сервіси можуть встановлювати та використовувати свої власні реп’яшки. Сайт ARoglyph Inc не контролює зберігання чи доступ до цих реп’яшків.

Як мені заблокувати реп’яшки?

Реп’яшки надсилаються сервером (який не знає, що користувач відмовився від них без відстеження самої інформації користувача), і браузер може бути налаштованим, щоб ігнорувати реп’яшки та не запам’ятовувати їх. Будь ласка ознайомтесь із документацією до вашого браузеру, щоб дізнатися про способи відключення реп’яшків. Ви знайдете детальну інформацію про реп’яшки та способи їх вимкнення або видалення на сайті www.aboutcookies.org.

Що станеться, коли реп’яшки вимкнено?

Без реп’яшків ви не зможете автентифікуватися на сайті.